Як буде працювати новий Порядок фінмоніторингу для адвокатів

 Вступив в силу новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: що це значить для адвокатів та інших суб'єктів.

11 травня набув чинності новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій. Він був затверджений наказом Мінфіну № 196 від 5 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 28 грудня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» № 361-ІХ. Він є спеціальним нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність, пов'язану з фінмоніторингом. Під фінансовим моніторингом мається на увазі сукупність заходів, що здійснюються суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Статтею 6 Закону адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, крім осіб, які надають послуги у рамках трудових відносин, віднесені до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Згідно з новим наказом Мінфіну Держфінмоніторинг направляє запит, якщо об'єктом фінансового моніторингу є:

- фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- фінансова операція або інформація про клієнта, пов'язана за вчинення кримінальних злочинів, яка не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

- інформація про дії з активами, пов'язаними з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та / або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, в тому числі зазначена в запиті уповноваженого органу іноземної держави.

Суб'єкт фінмоніторингу повинен повідомляти Держфінмоніторингу про відстеження фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції. Протягом п'яти робочих днів з дати отримання запиту про моніторинг здійснених фінансових операцій суб'єкт повинен повідомити про вчинені фінансові операції, про які які раніше не повідомляв.

У той же час, раніше Мін'юст опублікував роз'яснення під назвою «Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу».

У ньому йдеться про те, що підпунктом «г» п. 8 ч. 2 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу віднесено, зокрема адвокати, а також суб'єкти господарювання, які надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону.

Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.

Мін'юст зазначає, що адвокатська діяльність не є господарською. Адвокатське об'єднання, так само як і адвокатське бюро, не є спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

У той же час Мін'юст зазначає, що адвокати, що входять до складу адвокатського об'єднання, відповідно до статті 5 Закону є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу та на них поширюються вимоги Закону.

«На адвокатів та осіб, що надають юридичні послуги, як на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, поширюються обов'язки, передбачені статтею 6 Закону.

У той же час, згідно з ч. 1 статті 8 Закону виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами, особами, які надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:

- купівлі-продажу;

- управління активами клієнта;

- управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

- залученню коштів для створення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб;

- створення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

Якщо адвокат і особа, яка надає юридичні послуги, не беруть участі в підготовці і здійсненні правочинів, зазначених у частині першій статті 8 Закону, то і обов'язки встати на облік у Держфінмоніторингу України у них не виникає.

Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, не повідомляють Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємниці та професійної таємниці, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів в судових органах та у справах досудового врегулювання спорів (ч. 7 статті 8 Закону).

Законом не визначено коло правочинів, віднесених до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, в розумінні частини 1 статті 8 Закону. Тому будь-які угоди, пов'язані із забезпеченням діяльності юридичних осіб та управління ними, можуть бути віднесені до таких, які підпадають під ознаки вказаної норми.

Надання адвокатських послуг клієнту щодо забезпечення його господарської діяльності з метою захисту від впливу негативних наслідків підпадає під ознаки частини сьомої статті 8 Закону про необов'язковість повідомлення Держфінмоніторингу про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, коли адвокати виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів в судових органах та у справах досудового врегулювання спорів », - зазначає Мін'юст.

Сайт "Судово-юридична газета"

Адрес этой страницы: http://www.npp.com.ua/news/4049.html

 - .  Rambler's Top100